volledige inrichting en uitbating tijdelijke popup